Privatlivspolitik

Hjemmesidens brug af cookies

Denne hjemmeside anvender cookies til følgende formål:

  • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
  • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder.
  • Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og registrere hvor mange, der klikker på den.
  • Adfærdsbaseret individuelt målrettet af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig.

 

Vi bruger cookies til at fastlægge hvem der besøger bettingnews.dk’s hjemmeside. Cookies anvendes til at føre demografisk og brugerrelaterede statistik. Vi indsamler information om hvilke sektioner du besøger, hvor mange artikler du læser, hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilken browser du bruger, dit IP- nummer, om du har besøgt os før osv.

Dette sikre os at du ikke ser de samme bannerreklamer igen og igen og samtidig at du ser reklamer som kan være interessante for dig. Ud over det bruger vi også informationen til at dokumentere værdien af annonceindrykning over for vores annoncører. Disse cookies kaldes første parts cookies og de bliver sat af bettingnews.dk

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

To Top